Despre noi - Politica La Est

Despre noi

Asociatia Centrul de Studii Est-Europene si Asiatice este o organizatie  fara scop lucrativ, apolitica, nonguvernamentala si nonprofit infiintata in temeiul O.G. Nr 26/2000 privind asociatiile si fundatiile.Asociatia Centrul de Studii Est-Europene si Asiatice are personalitate juridica in baza  Hotararii Judecatoresti  din 02.03.2011, fiind inregistrata in Registrul special al asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti.
 
Scop si obiective
 
      Asociatia Centrul de Studii Est-Europene si Asiatice are drept scop studierea si cercetarea stiintifica, precum si informarea mediilor academice si publice in problematici ale evolutiei situatiei internationale si modului in care sunt reflectate acestea in mass media interne si internationale-bineinteles, spatiile prioritare de interes sunt cele definite in chiar titlul asociatiei; editarea unei reviste bianuale in limba engleza, cu contributori romani si straini, pe directiile mai sus infatisate si focusate pe arealul Europei de Est si Asiei, dar si regiunilor inconjuratoare.
      Principalele obiective ale Asociatiei Centrul de Studii Est-Europene si Asiatice (ACSEEA) sunt:
·       dezvoltarea de proiecte de cercetare care să vizeze probleme prezente şi potenţiale în domeniul studiilor de securitate la nivel regional, al conflictelor regionale, al securităţii energetice, al ameninţărilor asimetrice şi noilor provocări la adresa securităţii regionale, al bunei guvernări, al reconstrucţiei post-conflict, prevenirii crizelor şi managementul consecinţelor acestora , etc care atrag un interes sporit la nivel corporativ, naţional, regional şi/sau internaţional;
·       dezvoltarea cercetarii  in cadrul  ACSEEA pe directiile identificarii puntilor de  legătură între spaţiile euro-atlantic şi est-european şi asiatic în domeniul academic. Din acest punct de vedere, activitatea noastra este favorizata de cresterea indicilor  de deschidere si transparenta  in ansamblul climatui regional  de securitate , de dezvoltarea de parteneriate în cercetarea în domeniul politic şi de securitate între instituţii de învăţământ superior şi centre de cercetare din spaţiile euro-atlantic şi eurasiatic, initierea si finalizarea de proiecte de cercetare transnaţionale şi regionale pe teme de interes comun ,amplificarea  unei reţele de experţi regionali în domeniile politicii externe şi studiilor de securitate, organizarea şi desfăşurarea de conferinţe şi seminarii internaţionale având ca teme centrale chestiuni marcante la nivel regional, şi beneficiind de participarea unor experţi recunoscuţi ;
·       dezvoltarea ACSEEA ca centru de excelenţă în cercetare în domeniul politicii externe şi studiilor de securitate destinat atât comunităţii academice şi politice din aceste domenii, precum şi studenţilor de Relaţii Internaţionale şi Studii Regionale care se specializează pe spaţiul eurasiatic;
·       dezvoltarea curriculară a studiilor eurasiatice în România şi la nivel regional;
·       editarea de publicaţii proprii , relevante academic, dar şi politic şi recunoscute la nivel regional;
 
   Pentru realizarea acestui scop, ACSEEA va desfasura urmatoarele activitati, fara ca enumerarea sa fie exhaustiva: furnizarea, la cerere, de expertiza si consiliere, inclusiv activitati didactice, in domeniile: relatii internationale, securitate nationala si internationala, stiintele comunicarii, geopolitica, geoeconomie si altele inrudite.
        Expertiza se concretizeaza in elaborarea de: monografii, studii, articole,evaluari, proiecte, consiliere, cursuri universitare, management, relatii publice etc. in domeniile mentionate expres anterior sau conexe.