Publicatii - Politica La Est
coreea.jpg

RELAŢII INTERCOREENE LA SFÂRŞITUL ANILOR '80

      La aproape 60 de ani de la divizarea Peninsulei coreene, consecinta a pactului de impartire a sferei de influenta dintre URSS si SUA dupa sfarsitul celui de al Doilea Razboi Mondial, problema ramane nesolutionata. Daca  zidul Berlinului, simbol al Razboiului Rece si al tiraniei comuniste, a fost demolat in noiembrie 1990, constituind primul pas catre unificarea germana,  linia fortificata, de-a lungul paralelei de 38 de grade, care delimiteaza cele doua Corei in urma armistitiului din 1953 care punea capat unui razboi fratricid, continua sa ramana o realitate anacronica si la inceputul acestui nou veac.
globe.jpg

Asociaţia Centrul de Studii Est-Europene şi Asiatice

Asociaţia Centrul de Studii Est-Europene şi Asiatice este o organizaţie fără scop lucrativ, apolitică, nonguvernamentală şi nonprofit înfiinţată în temeiul O.G. Nr 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile.

Asociaţia Centrul de Studii Est-Europene şi Asiatice are personalitate juridică în baza Hotărârii Judecătoreşti din 02.03.2011, fiind înregistrată în Registrul special al asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti.

 

The Association Centre of East-European and Asian Studies

The Association Centre of East-European and Asian Studies is a non-profit, non-governmental, apolitical organization, created under O.G. Nr 26/2000 regarding associations and foundations.

The Association Centre of East-European and Asian Studies has a juridical personality under the judicial decision of 02.03.2011, being registered in the special register of associations and foundations of the registry of the Court of the Second District of Bucuresti.

map-of-the-world-.jpg

FLASH No. 2 14 January 2015

         From the first issue of ‘Flash’ (December 2014), the events that unfolded have reached a tragic peak: the Paris terrorist attacks (7-8 January 2015). On the one side, a reckless and coward attack of militant Jihadism upon the West (its symbols, first of all the freedom of speech, but also multicultural cohabitation) and on the other side, a massive and swift response of the Western civilization when confronted with barbarity. These events will constitute the subject for the next issue of Flash
map-of-the-world-.jpg

FLASH No. 2 14 ianuarie 2015

 
            De la  aparitia primului număr ‘Flash’ ( decembrie 2014 ) ,  evenimentele desfăşsurate au inclus  un ‘varf’ tragic : atentatele teroriste de la Paris ( 7-8 ianuarie 2015 ). Pe de o parte, un atac nesabuit si las  al jihadismului militant asupra Occidentului ( simbolurilor sale , intai de toate libertatea de expresie , dar si convietuirea multiculturala ),pe de alta parte o riposta masiva si imediata a civilizatiei in fata barbariei , aceste evenimente vor face obiectul urmatorului numar al ‘Flash’.