Asociaţia Centrul de Studii Est-Europene şi Asiatice | publicatii - Politica La Est
globe.jpg

Asociaţia Centrul de Studii Est-Europene şi Asiatice

Asociaţia Centrul de Studii Est-Europene şi Asiatice este o organizaţie fără scop lucrativ, apolitică, nonguvernamentală şi nonprofit înfiinţată în temeiul O.G. Nr 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile.
Asociaţia Centrul de Studii Est-Europene şi Asiatice are personalitate juridică în baza Hotărârii Judecătoreşti din 02.03.2011, fiind înregistrată în Registrul special al asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti.
 
Scop şi obiective
Asociaţia Centrul de Studii Est-Europene şi Asiatice are drept scop studierea şi cercetarea ştiinţifică, precum şi informarea mediilor academice şi publice în problematici ale evoluţiei situaţiei internaţionale şi modului în care sunt reflectate acestea în mass media interne şi internaţionale, spaţiile prioritare de interes  cele definite în chiar titlul asociaţiei; editarea unei reviste bianuale în limba engleza, cu contributori români şi străini, pe direcţiile mai sus înfătişate şi focusate pe arealul Europei de Est si Asiei, dar şi regiunilor înconjurătoare.
Principalele obiective ale Asociaţiei Centrul de Studii Est-Europene şi Asiatice (ACSEEA) sunt:
·                                 dezvoltarea de proiecte de cercetare care să vizeze probleme prezente şi potenţiale în domeniul studiilor de securitate la nivel regional, al conflictelor regionale, al securităţii energetice, al ameninţărilor asimetrice şi noilor provocări la adresa securităţii regionale, al bunei guvernări, al reconstrucţiei post-conflict, prevenirii crizelor şi managementul consecinţelor, care atrag un interes sporit la nivel corporativ, naţional, regional şi/sau internaţional;
·                                 dezvoltarea cercetării în cadrul ACSEEA pe direcţiile identificării punţilor de legătură între spaţiile euro-atlantic şi est-european şi asiatic în domeniul academic. Din acest punct de vedere, activitatea noastră este favorizată de creşterea indicilor de deschidere şi transparenţă în ansamblul climatui regional de securitate , de dezvoltarea de parteneriate în cercetarea în domeniul politic şi de securitate între instituţii de învăţământ superior şi centre de cercetare din spaţiile euro-atlantic şi eurasiatic, iniţierea şi finalizarea de proiecte de cercetare transnaţionale şi regionale pe teme de interes comun ,amplificarea unei reţele de experţi regionali în domeniile politicii externe şi studiilor de securitate, organizarea şi desfăşurarea de conferinţe şi seminarii internaţionale având ca teme centrale chestiuni marcante la nivel regional, şi beneficiind de participarea unor experţi recunoscuţi ;
·                                 dezvoltarea ACSEEA ca centru de excelenţă în cercetare în domeniile politicii externe şi studiilor de securitate destinat atât comunităţii academice şi politice din aceste domenii, precum şi studenţilor de Relaţii Internaţionale şi Studii Regionale care se specializează pe spaţiul eurasiatic;
·                                 dezvoltarea curriculară a studiilor eurasiatice în România şi la nivel regional;
·                                 editarea de publicaţii proprii , relevante academic, dar şi politic şi recunoscute la nivel regional;
Pentru realizarea acestui scop, ACSEEA va desfăşura următoarele activităţi, fără ca enumerarea să fie exhaustivă: furnizarea, la cerere, de expertiză şi consiliere, inclusiv activităţi didactice, în domeniile: relaţii internaţionale, securitate naţională şi internaţională, ştiinţele comunicării, geopolitica, geoeconomie şi altele înrudite.
Expertiza se concretizează în elaborarea de: monografii, studii, articole, evaluări, proiecte, consiliere, cursuri universitare, management, relaţii publice etc. în domeniile menţionate expres anterior sau conexe.
 

Comentarii

Nu exista niciun comentariu

Postarea comentariilor dupa trei luni a fost dezactivata.